Vervolgconsulten

Na 4 tot 8 weken volgt een vervolgconsult met globaal dezelfde opbouw als in het eerste consult.

Je Mesoloog streeft naar een behandelingsduur van ongeveer vijf consulten.
De tijd tussen de consulten wordt gaandeweg de behandeling zo mogelijk verlengd tot ongeveer 10 tot 12 weken.

In de vervolgconsulten wordt de ingezette therapie gecontroleerd, de precieze aard van de problematiek verder uitgediept, de diagnose zo nodig bijgesteld, en de voortgang geëvalueerd. Een en ander vanzelfsprekend in nauwe samenspraak met u.

Als de behandeling binnen vijf consulten geen verbetering geeft, verwijst Je Mesoloog naar huisarts of specialist, homeopaat, osteopaat, of een andere zorgverlener. Ook kan er – om op een andere manier naar de klachten te kijken – desgewenst een individuele stem-sessie worden ingezet (zie daarvoor je-stem.nl).

Jaarlijkse check-up

Uw klachten kunnen aanleiding zijn voor een mesologisch consult, maar u kunt ook preventief een jaarlijkse check-up doorlopen bij Je Mesoloog. Een soort APK, maar dan voor u zelf.

Afspraak maken

Wilt u een afspraak maken of heeft u vragen? meer info

Vergoedingen Mesologie

Kijk hier voor de mogelijkheden om een Mesologisch consult geheel of gedeeltelijk te vergoeden: meer informatie

Afspraak en intake

Voor mesologisch onderzoek en behandeling, hebt u geen verwijzing van de huisarts nodig. Om een afspraak te maken voor een consult, kunt u bellen of mailen. U krijgt dan een intakeformulier gemaild of thuisgestuurd. Dit intakeformulier kunt u ook downloaden vanaf de intake-pagina. Het ingevulde intakeformulier stuurt u terug zodat Je Mesoloog een goed beeld kan vormen van de precieze aard van uw klachten.