Wat is Mesologie?

Mesologie is samenvoeging van reguliere en alternatieve geneeswijzen waarbij de diagnose zowel regulier als alternatief, gelijkluidend en transparant moet zijn.
(Bron: Coëllo zakwoordenboek der geneeskunde, en Pinkhof geneeskundig woordenboek).
Mesologie kan tevens beschouwd worden als een vorm van natuurgeneeskundige behandeling, en meer specifiek: eclectische (electro)acupunctuur.

Je Mesoloog kijkt verder dan naar symptomen alleen. Met behulp van mesologisch onderzoek worden disfuncties in kaart gebracht die ten grondslag kunnen liggen aan complexe klachtpatronen. Zo kan de oorzaak van uw klachten worden achterhaald, en kan onnodige verergering van problemen voorkomen worden.

Mesologische behandeling is aanvullend op eventueel reguliere behandeling, en kan deze ook ondersteunen.
Daarbij kan mesologisch bijvoorbeeld ook uitgetest worden waar u mogelijk gevoelig voor bent, of waar sprake is van tekorten.

Je Mesoloog beziet met meerdere brillen de klachten die u hebt, en beschouwt in samenhang:

  • De manier waarop de diverse orgaansystemen in uw lichaam in (dis)functie zijn;
  • De wisselwerking tussen verschillende delen van uw lichaam en de betekenis daarvan voor uw klachten;
  • De uitwerking die de lichamelijke verstoringen kunnen hebben op uw emoties en gedrag;
  • Hoe u op dit moment in uw energie zit, en hoe dat zo nodig verbeterd kan worden;
  • Of er sprake is van emoties of denkpatronen of existentiële kwesties die uw genezingsproces mogelijk in de weg staan;

Symptomen beschouwen vanuit een breed spectrum aan beїnvloedende factoren, biedt Je Mesoloog evenzoveel aangrijpingspunten om de patiënt bij zijn of haar genezing te ondersteunen.

De naam Mesologie verwijst onder andere naar:

Meso = midden. Midden tussen reguliere en alternatieve gezondheidszorg; Je Mesoloog gebruikt inzichten van beide. Je Mesoloog maakt haar resultaten toetsbaar voor de reguliere geneeskunde. Als uw klachten daartoe aanleiding geven, overlegt Je Mesoloog graag met uw huisarts, specialist of andere betrokkenen;

De naam Mesologie verwijst verder naar:

Mesoderm = bindweefsel. Bindweefsel is het weefsel wat tussen de functiecellen van organen en zenuwcellen zit. Bindweefsel zit onder andere in pezen, banden, vetweefsel, bloedvaten, zenuwen, lymfevaten, botten, kraakbeen, spieren, celwanden, vliezen, etc. etc.
Bindweefsel is op cel- en interstitieel niveau, te beschouwen als delicaat communicatienetwerk. In het bindweefsel zitten talloze gespecialiseerde cellen, zoals bloedcellen voor bijvoorbeeld transport, botcellen voor onder andere steun, spiercellen voor beweging, immuuncellen voor afweer, en vetcellen voor bijvoorbeeld opslag. Je Mesoloog werkt vooral op het gezond maken van het mesoderm.

Afspraak maken

Wilt u een afspraak maken of heeft u vragen? meer info

Vergoedingen Mesologie

Kijk hier voor de mogelijkheden om een Mesologisch consult geheel of gedeeltelijk te vergoeden: meer informatie

Afspraak en intake

Voor mesologisch onderzoek en behandeling, hebt u geen verwijzing van de huisarts nodig. Om een afspraak te maken voor een consult, kunt u bellen of mailen. U krijgt dan een intakeformulier gemaild of thuisgestuurd. Dit intakeformulier kunt u ook downloaden vanaf de intake-pagina. Het ingevulde intakeformulier stuurt u terug zodat Je Mesoloog een goed beeld kan vormen van de precieze aard van uw klachten.