Kwaliteitsbewaking

Je Mesoloog is geregistreerd bij het Nederlands Register voor Mesologie (NRM), en lid van de Nederlandse Vereniging voor Mesologie (NVVM) en het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire zorg (RBCZ).
Binnen de NRM en de NVVM zijn onder andere geregeld: beroepsprofiel, gedragscode, reglementen, klachtenregeling, tuchtrechtprocedure, visitatie, en geaccrediteerde nascholing.

Afspraak maken

Wilt u een afspraak maken of heeft u vragen? meer info

Vergoedingen Mesologie

Kijk hier voor de mogelijkheden om een Mesologisch consult geheel of gedeeltelijk te vergoeden: meer informatie

Afspraak en intake

Voor mesologisch onderzoek en behandeling, hebt u geen verwijzing van de huisarts nodig. Om een afspraak te maken voor een consult, kunt u bellen of mailen. U krijgt dan een intakeformulier gemaild of thuisgestuurd. Dit intakeformulier kunt u ook downloaden vanaf de intake-pagina. Het ingevulde intakeformulier stuurt u terug zodat Je Mesoloog een goed beeld kan vormen van de precieze aard van uw klachten.