Pijlers Mesologie

De pijlers waar de Mesologie gebruik van maakt in diagnostiek en behandeling, zijn achtereenvolgens de reguliere anatomie, fysiologie en pathologie; homeopathie; de traditional chinese medicine (TCM); de Ayurveda; de orthomoleculaire benadering; en psychologie. Ter toelichting hierbij de pijlers nader belicht:

Regulier

De Mesologie maakt in haar werkwijze steeds gebruik van kennis uit de anatomie, fysiologie en pathologie. Als uw klachten daar aanleiding toe geven, wordt ook weer verwezen naar huisarts, specialist (of andere disciplines). Zo mogelijk overlegt Je Mesoloog met andere disciplines waaronder reguliere behandelaars, als dat uw behandeling ten goede komt.

Homeopathie

De homeopathische geneeswijze beoogt het gelijke met het gelijke te genezen. Dit vanuit de gedachte dat ‘een stof die ziekteverschijnselen teweegbrengt bij gezonde mensen, diezelfde verschijnselen bij zieken kan genezen’, aldus Samuel Hahnemann (1755-1843), grondlegger van de Homeopathie. Westerse vaccinatieprogramma’s berusten overigens op hetzelfde principe. 
De homeopathie prikkelt de eigen geneeskracht.

TCM

De TCM beschouwt het menselijk lichaam als deel van de natuur en daarom ook bestaande uit de elementen hout, vuur, aarde, water, en metaal (en yin en yang).
In de TCM zijn de onderliggende verbanden tussen verschillende orgaansystemen belangrijk om disharmonieën op te heffen en evenwicht te herstellen. 
Naast de acupunctuur, het meest bekend, neemt bijvoorbeeld ook de leer van kruiden en hun specifieke functie in het menselijk lichaam (zoals beweging brengen, verwarmen/koelen, voeden, ontgiften, etc.), een belangrijke plaats in binnen de TCM. De TCM is een rijke bron van kennis voor behandeling van veel klachten, evenals de Ayurveda.

Ayurveda 

De Ayurveda is de traditionele gezondheidsleer van India en andere delen van Azië. de Ayurveda heeft daar een evenzo respectabele plaats in de gezondheidszorg als de Westerse geneeskunde.
Het woord Ayurveda betekent kennis van het leven.
De Ayurveda is een holistische- en preventieve geneeswijze, met als doel om ziekte te voorkomen en zonodig te genezen. Voeding neemt een belangrijke plaats in binnen de Ayurveda, evenals geestelijk welzijn. De Ayurveda is zo’n 3.500 tot 5.000 jaar oud; filosofie en geneeskunde waren toen nog niet gescheiden. 

Orthomoleculair

De orthomoleculaire benadering beoogt een ideale balans van essentiële stoffen in het lichaam te bereiken, waaronder vitamines, mineralen, spore-elementen, aminozuren, vetzuren en andere bioactieve stoffen uit voeding. Milieuverontreiniging, ongezonde leefwijzen (teveel alcohol, roken, drugs etc.), en onder andere stress of overbelasting (ook bijvoorbeeld door sport), of fastfood, en bewerkte voedingsmiddelen, zetten het lichaam stevig onder druk of ondervoeden zelfs, en maken extra inname van deze essentiële stoffen vaak hard nodig, aldus ook Je Mesoloog.

Psychologie 

Psychologie is ook één van de pijlers van de Mesologie, omdat binnen de Mesologie lichaam en geest in samenhang worden beschouwd. Fysiek onevenwicht kan invloed hebben op de emotionele balans; hoeveel energie kost het niet als uw lichaam het niet doet. Maar het werkt ook omgekeerd; flinke burnouts bijvoorbeeld brengen vaak hoge cortisolspiegels met zich mee, waardoor bijvoorbeeld verlaagde afweer, of hypoglycaemie kan ontstaan. Uw emotionele en mentale toestand wordt daarom altijd mee genomen in de Mesologische behandeling.

Afspraak maken

Wilt u een afspraak maken of heeft u vragen? meer info

Vergoedingen Mesologie

Kijk hier voor de mogelijkheden om een Mesologisch consult geheel of gedeeltelijk te vergoeden: meer informatie

Afspraak en intake

Voor mesologisch onderzoek en behandeling, hebt u geen verwijzing van de huisarts nodig. Om een afspraak te maken voor een consult, kunt u bellen of mailen. U krijgt dan een intakeformulier gemaild of thuisgestuurd. Dit intakeformulier kunt u ook downloaden vanaf de intake-pagina. Het ingevulde intakeformulier stuurt u terug zodat Je Mesoloog een goed beeld kan vormen van de precieze aard van uw klachten.