Mesologisch onderzoek

Het mesologisch consult duurt anderhalf tot twee uur en is als volgt opgebouwd:

 • Anamnese
  Je Mesoloog neemt het door u ingevulde intakeformulier met u door. Waarbij natuurlijk ook ruimte is voor vragen;
 • Polsonderzoek
  In het polsonderzoek voelt Je Mesoloog eventuele disharmonische patronen. Vaste posities op de pols zijn gerelateerd aan orgaansystemen (diagnostiek uit de traditionele chinese geneeswijze). Ook weerspiegelt de pols uw basisconstitutie en verstoringen van dat moment (diagnostiek uit de ayurvedische geneeswijze).
 • Tongonderzoek
  Aan de hand van uw tong kan Je Mesoloog onder andere bepalen of uw vertering, vochthuishouding en energievoorziening etc. goed verloopt en of er misschien ergens iets in uw lichaam stagneert.
  Een normale tong is roze, glad, vochtig, past goed in de mond qua vorm en grootte, heeft een dun, wit beslag, en beweegt rustig.
 • Lichamelijk onderzoek
  Palpatie en percussie van uw organen, huid en gewrichten vertellen Je Mesoloog welke functieverstoringen u op welke wijze in uw lichaam compenseert en of er sprake is van spanning of onvoldoende beweeglijkheid van uw buikorganen, en eventueel gewrichten.
 • Electro Fysiologische Diagnostiek (EFD)
  Met behulp van EFD controleert Je Mesoloog de energiestromen in uw lichaam en spoort functieverstoringen op, door meting van ongeveer 100 acupunctuurpunten, op handen en voeten, pijnloos, met behulp van meetapparaat, handelektrode en meetgriffel.
 • Integratie
  Je Mesoloog trekt zich na het basis onderzoek even terug om alle verzamelde gegevens te interpreteren en de logische samenhang uit de onderzoeksuitkomsten op te maken.
 • Testen
  In deze fase van het consult worden gangbare mesologische tests uitgevoerd zoals het meten van opname en eventuele tekorten aan vitaminen en mineralen, of het uittesten van zuurgraad, vethuishouding, stofwisseling, werking van hormonen, enzymen en neurotransmitters, voedingsintoleranties, toxiciteit, etc. Tevens test Je Mesoloog uit bij welke therapie u gebaat bent.
 • Afronding en advies
  Je Mesoloog bespreekt met u de resultaten van het onderzoek en aan u wordt een therapieplan voorgesteld en met u besproken. Een mesologische therapie is altijd gericht op aangetroffen dysfuncties in uw lichaam. Daarmee worden niet zozeer uw symptomen bestreden, maar de oorzaak van uw klacht(en) aangepakt.
 • Rapportage
  Je Mesoloog stuurt u een schriftelijk verslag van de bevindingen binnen twee weken na het eerste consult. Hebt u naar aanleiding daarvan nog vragen, neem dan zeker nog contact op.

Afspraak maken

Wilt u een afspraak maken of heeft u vragen? meer info

Vergoedingen Mesologie

Kijk hier voor de mogelijkheden om een Mesologisch consult geheel of gedeeltelijk te vergoeden: meer informatie

Afspraak en intake

Voor mesologisch onderzoek en behandeling, hebt u geen verwijzing van de huisarts nodig. Om een afspraak te maken voor een consult, kunt u bellen of mailen. U krijgt dan een intakeformulier gemaild of thuisgestuurd. Dit intakeformulier kunt u ook downloaden vanaf de intake-pagina. Het ingevulde intakeformulier stuurt u terug zodat Je Mesoloog een goed beeld kan vormen van de precieze aard van uw klachten.