Vergoedingen

Elke verzekeringsmaatschappij bepaalt het eigen vergoedingenbeleid ten opzichte van de verschillende alternatieve en complementaire geneeswijzen.
De Nederlandse Vereniging Voor Mesologie (NVVM) ijvert, bij monde van haar verzekeringscommissie, voor brede vergoeding van de Mesologie. Steeds meer verzekeringen vergoeden geheel of gedeeltelijk een Mesologisch consult. In bijna alle gevallen is het zo dat u een aanvullend pakket moet hebben om voor een gehele of gedeeltelijke vergoeding in aanmerking te komen. Overstappen naar een andere maatschappij kan in de regel tot 31 januari van het jaar (let op uitzonderingen).

Wilt u weten of ook uw verzekering het Mesologie-consult vergoedt, ga dan naar meer informatie (daaronder een overzicht van de voorwaarden waaronder verzekeraars Mesologie vergoeden).
Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de zekerheid kunt u voorafgaand aan het Mesologie-consult, contact opnemen met uw eigen verzekeringsmaatschappij en informeren naar uw persoonlijke polisvoorwaarden.

Afspraak maken

Wilt u een afspraak maken of heeft u vragen? meer info

Vergoedingen Mesologie

Kijk hier voor de mogelijkheden om een Mesologisch consult geheel of gedeeltelijk te vergoeden: meer informatie

Afspraak en intake

Voor mesologisch onderzoek en behandeling, hebt u geen verwijzing van de huisarts nodig. Om een afspraak te maken voor een consult, kunt u bellen of mailen. U krijgt dan een intakeformulier gemaild of thuisgestuurd. Dit intakeformulier kunt u ook downloaden vanaf de intake-pagina. Het ingevulde intakeformulier stuurt u terug zodat Je Mesoloog een goed beeld kan vormen van de precieze aard van uw klachten.